Cestovní náhrady v roce 2017

25. 12. 2016 11:42

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pro rok 2017 novou vyhlášku o cestovních náhradách. Tuzemské stravné se mírně zvyšuje, pohonné hmoty naopak poklesly.

Zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty náleží podle § 163 odst. 1 zákoníku práce stravné nejméně ve výši:

 • 71 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin,
 • 170 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře jsou na tom ještě o něco lépe. Za den pracovní cesty jim náleží stravné ve výši:

 • 71 Kč až 85 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 108 Kč až 131 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 170 Kč až 203 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle  § 157 odst. 4 zákoníku práce

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,90 Kč.

Zákoník práce také nově stanovil průměrnou cenu za jeden litr pohonné hmoty, a to na:

 • 29,40 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 32,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 28,30 Kč u motorové nafty.

Zdroj: businessinfo.cz