5 vlivů na vývoj hodnoty investic v roce 2017

25. 01. 2017 13:00

Víte, jaké budou hlavní vlivy na hodnotu vašich investic v roce 2017? Odborníci a investiční poradci vytipovali 5 hlavních faktorů, které ovlivní letošní investice.

  1. Brexit a Trump

Vzhledem k tomu, že není zcela jasné, co od Brexitu a Trumpova prezidentování vlastně čekat, jde o dva hlavní rizikové faktory investic v letošním roce.

  1. Měnové kurzy

Za jednu z největších spekulativních šancí v letošním roce je označováno opuštění měnových intervencí a uvolnění kurzu koruny.

  1. Deflace již nehrozí

Pomalu se mění inflační situace v České republice. Zatímco v minulých letech se cenová hladina blížila spíše deflaci, nyní lze předpokládat infalaci kolem 2 %. To je příležitostí pro ekonomický růst, ale také pro růst investic. Pokud by ovšem inflace vzrostla až ke 3 – 4 %, ovlivnila by negativně kupní sílu.

  1. Návrat úrokové míry v kladné hodnotě

Rok 2016 byl rokem záporných úrokových měr. Během letošního roku se dá očekávat spíše nárůst úrokových měr. S rostoucí inflací to pozitivně ovlivní také investice.

  1. Emerging economies

Rychle rostoucí ekonomiky, jako je Čína, Indie nebo Rusko budou i nadále patřit mezi „hvězdy“ investic. Potenciální zisky z investic na emerging markets jsou ovšem velmi závislé na hodnotě dolaru a právě příliš silný dolar bude nejspíš v budoucnu tyto zisky snižovat.

 Zdroj: Finance.cz