Čas na přiznání k silniční dani mají podnikatelé do konce ledna

13. 01. 2017 12:04

Podání přiznání k silniční dani je pro podnikatele využívající k podnikání vozidlo jednou z prvních povinností, kterou musí v novém roce zajistit. Ten, kdo využívá auto k podnikání, musí roční daň doplatit nejpozději do úterý 31. ledna. Termín platí i pro plátce, kteří využívají služeb daňového poradce (není zde tedy možné prodloužení lhůty jako např. u daně z příjmu fyzických osob). Daňové přiznání se na finanční úřad podává i v případě, že je vozidlo od daně osvobozeno. Všichni, kdo mají datovou schránku pak musí podat přiznání elektronicky, jinak jim hrozí pokuta.

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně

Pokud podnikatel nechce platit celou roční zálohu již v dubnu, musí si ohlídat data 18. dubna, 17. července, 16. října a 15. prosince, kdy jsou splatné čtvrtletní zálohy. Platí také, že daň bude vyžadována pouze za období, kdy je vozidlo skutečně užíváno.

Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která:

  • je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,
  • užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

Poplatníkem je dále zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, či:

  • osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v §2 odst. 1,
  • stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.