ČSSZ bude rozesílat inventury

06. 02. 2017 13:09

ČSSZ bude rozesílat osobám samostatně výdělečně činným tzv. inventury za rok 2016. Ty obsahují přehledné tabulky se souhrnem předpisů a plateb a mají usnadnit vyplňování povinných Přehledů o příjmech a výdajích.

Inventury OSVČ bude ČSSZ odesílat postupně v etapách až do poloviny února. Nejprve je obdrží majitelé datových schránek, kterým bude inventura zaslána elektronicky.

Přehledy o příjmech výdajích za rok 2016

Jednou z povinností OSVČ je podat každý České správně sociálního zabezpečení Přehledy o příjmech a výdajích, a to nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měli podnikatelé podat daňové přiznání. Tj. letos pro OSVČ bez daňového poradce nejpozději do úterý 2. května a pro OSVČ, kteří použijí služeb daňového poradce, do úterý 1. srpna. Přehledy mají za povinnost podat i OSVČ, které nemusí odevzdat daňové přiznání, a to do pondělí 31. srpna.

Zdroj: podnikatel.cz