Daň z nabytí nemovitosti zaplatí od listopadu kupující

17. 10. 2016 12:01

Od 1. listopadu 2016 vstupuje v platnost novela zákona, která stanovuje, že daň z nabytí nemovité věci bude nadále platit kupující. Podle ministerstva financí jde o majetkovou daň, která je svým charakterem úzce spjata se samotným majetkem, tzn. poplatníkem má být ten, kdo nemovitou věc nabývá. Od novely se očekává větší transparentnost a lepší výběr daně.

Prodejce nemá motivaci platit

Prodejce má logicky menší motivaci poplatek státu odvést, protože mu nemovitost po prodeji nepatří a není možné od něj platbu vymáhat například exekucí uvalenou na příslušný dům, byt či pozemek. Pokud jste tedy nakupovali dům či pozemek, byli jste až dosud v nezáviděníhodné pozici takzvaného ručitele za to, že prodávající daň skutečně zaplatí, ovšem bez možnosti ho k tomu donutit. Pokud prodávající své povinnosti nesplnil, musel kupující uhradit daň státu za něj.

Úskalí novely

Komplikace mohou nastat tam, kde je k financování využívána hypotéka. Ze zákona je hypotéční úvěr určený pouze na nákup samotné nemovitosti a banky nemají možnost nabídnout hypotéku na vyšší částku, než je odhad ceny nemovitosti. To v praxi znamená, že bude ve většině případů u hypoték nutné daň doplatit zvlášť a kupující bude potřebovat více vlastních prostředků.

Daň u nových bytů a domů

Mění se také možnost uplatnění osvobození od daně při prvním nabytí nového rodinného domu nebo bytové jednotky. Dosud se pětiletá lhůta, kdy byl první úplatný převod od daně osvobozen, počítala od data, kdy stavební zákon umožňoval stavbu nebo jednotku užívat. Nově se počátek této lhůty počítá od data jejich dokončení nebo od data začátku jejich užívání, podle toho, co nastane dříve. Pokud tedy bude nemovitost nová, ale prodaná až po pěti letech od dokončení, bude dani z nabytí nemovitých věcí podléhat.

Výše daně a nabývací hodnota

Výše daně je i nadále 4 % z nabývací hodnoty (tj. reálné kupní ceny) nemovitosti.

Zdroj: businessinfo.cz