Desatero změn pro podnikatele v roce 2017

03. 01. 2017 12:56

  1. Daň z příjmů

Od ledna 2017 se u daní z příjmů zvýšil úhrnný limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob u příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.

Nezdanitelná část základu daně se u penzijního připojištění se státním příspěvkem a u životního pojištění zvyšuje z 12 000 Kč na 24 000 Kč. Mění se také metoda výpočtu.

Dochází ke změnám u slevy za umístění dítěte, u tzv. školkovného, a to v souvislosti s navýšením minimální mzdy. Za rok 2017 lze uplatnit až 11 000 Kč.

  1. Sociální pojištění

Minimální záloha pro samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvyšuje na 2061 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzrostla na 825 Kč. Nová minimální výše záloh platí od měsíce ledna pouze pro začínající OSVČ. Stávající OSVČ platí v dosavadní výši a zálohu změní až v měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016.

  1. Zdravotní pojištění – minimální výše záloh

V roce 2017 se zvyšuje minimální výše záloh na zdravotní pojištění na 1906 Kč.

OSVČ, které v roce 2016 platily zálohy nižší než 1906 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2017. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února. Jestliže po zpracování Přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojištění vyjde záloha vyšší, bude třeba ji znovu změnit.

  1. Zdravotní pojištění – platba osob bez zdanitelných příjmů

Vzhledem k tomu, že se od 1. ledna  2017 zvýšila minimální mzda, vzrostla také platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů, a to na 1485 korun.

  1. Zdravotní pojišťovny mění účty

Všechny zdravotní pojišťovny jsou povinny převést své bankovní účty k České národní bance. Účty zdravotních pojišťoven u ČNB jsou již aktivní a platby jsou na ně přesměrovávány.

  1. Náhrada mzdy

Mění se redukční hranice pro nemocenské dávky i náhrada mzdy, kterou zaměstnavatel poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci.

  1. Kontrolní hlášení k DPH

Mění se struktura podání kontrolního hlášení. Týká se to kontrolních hlášení podaných z datových schránek, která jsou zároveň tzv. rychlou odpovědí na výzvu.

  1. Zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda nově činí 11 000 korun měsíčně. Zvyšují se i sazby zaručené mzdy u jednotlivých skupin prací. Pro rok 2017 navíc platí pouze jedna (základní) sazba minimální mzdy i shodné sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu.

  1. Cestovní náhrady

Od roku 2017 se mění sazby tuzemského a zahraničního stravného, sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot.

  1. Odstartuje druhá fáze EET

Od března 2017 se dotkne elektronická evidence tržeb další skupiny podnikatelů, evidovat tržby začnou také obchodníci.

Zdroj: podnikatel.cz