Nárůst záloh na zdravotní a sociální pojištění OSVČ v roce 2017

20. 10. 2016 13:01

Obdobně jako v minulém roce, i v roce 2017 vzrostou zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ. Minimální zálohy na sociální pojištění prvně v historii překročí hranici 2000 Kč a na zdravotní pojištění 1900 Kč.

Údaje pro stanovení záloh pro rok 2017

  • všeobecný vyměřovací základ činí 27 156 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0396
  • průměrná mzda (součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu) činí 28 232 Kč

Výše nové zálohy na sociální pojištění

Minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2017 zvýší o 89 korun ze současné částky 1972 Kč na 2061 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste ze současných 789 Kč na 825 Kč.

Nemění se naopak vyměřovací základ zakládající účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nepřekročí částku 2500 Kč, nebudou dále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Stejně tak se nezmění minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ. Zůstává na částce 5000 Kč. Minimální nemocenské pojištění bude i nadále 115 Kč.

Nové zálohy na zdravotní pojištění

V roce 2017 se rovněž zvýší minimální zálohy na zdravotní pojištění, a to z 1823 Kč na 1906 Kč.

Termíny pro změny záloh

Termíny pro změny jsou u obou pojištění rozdílné. Platí-li letos OSVČ zálohy zdravotního pojištění nižší než 1906 Kč, musí výši záloh změnit již za leden 2017. Lednové zálohy jsou pak splatné již 8. února 2017.  Pokud pak podnikateli vyjde v přehledu vyšší záloha, musí její výši ještě jednou změnit. Zálohy stanovené dle příjmů a výdajů z minulého roku se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích.

V případě sociálního pojištění budou platit od ledna nové zálohy pouze ti, kteří začnou podnikat v roce 2017. Ostatní změní výši záloh až za měsíc, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích za rok 2016, a to na částku, která vyjde v přehledu. Splatnost záloh je do 20. dne následujícího měsíce.

Vzrostou i zálohy zdravotního pojištění pro osoby bez příjmů

V návaznosti na nárůst minimální mzdy v roce 2017 na 11 000 Kč dojde rovněž ke zvýšení zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. Ty budou nově platit 1485 korun.

Zdroj: podnikatel.cz