Od ledna mění zdravotní pojišťovny čísla účtů

28. 11. 2016 12:46

Od příštího roku dochází ke změně, která se týká statisíců plátců pojistného na zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou nově zasílat pojistné na účty s odlišným číslem. Čtěte proto informace od vaší zdravotní pojišťovny pečlivě.

Změna vychází z novely zákona o rozpočtových pravidlech. „Převod peněžních prostředků soustředěných u zdravotních pojišťoven na účty u ČNB je další klíčovou fází postupného soustřeďování disponibilních zdrojů v rámci vládního sektoru do centrálního řízení likvidity státu organizovaného Ministerstvem financí. Znamená nejen větší bezpečí pro systém veřejného zdravotního pojištění, ale především další snižování zadluženosti České republiky a nezanedbatelné úspory na úrokových výdajích státního rozpočtu, ze kterých mají prospěch všichni daňoví poplatníci, tedy i všichni pojištěnci,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Všechny zdravotní pojišťovny si zřídily účty u ČNB s předstihem, tzn., že plátci mohou platit pojistné na nové účty již dříve.

Zdroj: Ministerstvo financí