Připravuje se nová nemocenská dávka – dlouhodobé ošetřovné

01. 02. 2017 12:57

Okruh nemocenských dávek hrazených z nemocenského pojištění by se měl v dohledné době rozšířit o novou dávku, a to dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Výše dlouhodobého ošetřovného by měla činit 60 % denního vyměřovacího základu a na dávku budou mít při splnění podmínek nárok nejen zaměstnanci, ale i OSVČ.

Novela zákona o nemocenském pojištění by měla nabýt účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení. V praxi lze tedy s ohledem na legislativní proces předpokládat, že účinnost nabude v roce 2018.

Ošetřovné bude možné čerpat jak krátkodobě (současná nemocenská dávka), tak dlouhodobě. Podmínky dlouhodobého ošetřovného však budou odlišné.

Zdroj: podnikatel.cz