Účetní nebo daňový poradce? Není to totéž.

09. 11. 2016 12:24

Hranice mezi činnostmi a pravomocemi účetních a daňových poradců nebývají v praxi na první pohled zcela zřetelné. V běžné praxi dochází často k případům, kdy účetní vykonávají práci náležející daňovým poradcům a naopak. Tento stav může mít ale ve svém důsledku závažné dopady na klienta i pro účetního či daňového poradce.

Právě tomuto tématu se věnovala konference Komory certifikovaných účetních (KCÚ) – „Bude hrana mezi účetnictvím a daněmi ostřejší?”, která proběhla v Praze.

Komora certifikovaných účetních je profesní organizace s mnohaletou tradicí. Je základnou pro profesní účetní, kteří se v ní sdružují po absolvování systému certifikace popř. získání obdobné kvalifikace v jiné z členských organizací International Federation of Accountants (IFAC).

Náplň práce účetních v rovině OSVČ spočívá zejména v poskytování účetního poradenství a vedení účetnictví, případně daňové evidence v rámci právních předpisů. Zpracování daňových přiznání do rozsahu živnostenského oprávnění účetních nespadá. 

 

Zpracování daňového přiznání účetním může mít i nemalé právní důsledky. „Pokud klient bude chtít od svého účetního, který není zároveň daňovým poradcem, zpracovat daňové přiznání, měl by ho účetní sám upozornit na to, že tato činnost není v rozsahu s jeho živnostenským oprávněním, a proto s sebou nese jistá rizika. Případné chyby vzniklé při zpracování daňového přiznání účetním obvykle nepokryje jeho pojištění odpovědnosti, a klient i účetní se mohou snadno dostat do nepříjemné finanční i právní situace,” upozorňuje Jan Molín, předseda etické komise KCÚ.

A co daňový poradce a účetnictví?

 

Daňový poradce vést účetnictví svému klientovi může, musí být ale navázáno na poskytování daňového poradenství. Pokud daňový poradce nemá živnostenské oprávnění k vedení účetnictví a vede účetnictví, aniž by současně poskytoval daňové poradenství, může nastat stejná situace jako u účetního, který zpracovává daňová přiznání. Samostatné vedení účetnictví není kryto oprávněním k výkonu daňového poradenství a daňový poradce nese plnou odpovědnost za svá úmyslná i neúmyslná pochybení, která nejsou kryta pojištěním daňového poradce.

Zdroj: KCÚ