Účetní závěrky za loňský rok v nové podobě

18. 01. 2017 13:27

S novým rokem přichází pro účetní obvykle hektické období závěrek. V letošním roce budou navíc výkazy sestavovány ve zcela nových podobách, a to v souvislosti s novelou zákona o účetnictví, platnou od 1. 1. 2016.

Došlo nejen k úpravám názvů, ale i ke změně obsahu mnohých řádků výkazů.  Ne všechny účetní systémy jsou na tyto změny připraveny a budou nutné dodatečné ruční zásahy. Kromě nové podoby výkazů budou muset nově účetní zjistit, do jaké kategorie spadá jejich účetní jednotka, protože podle toho teprve zjistí, v jakém rozsahu mohou, resp. musí výkazy sestavit, jaké informace musí uvést do přílohy k účetní závěrce, a v neposlední řadě, zda mimo jiné nejsou povinni konsolidovat nebo sestavovat i další výkazy jako přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, zprávu o platbách nebo výroční zprávu,“ komentuje změnu Zuzana Pšeničková, místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních.

Zařazení účetní jednotky

Zařazení účetní jednotky do konkrétní kategorie přitom záleží na několika faktorech, jako jsou průměrný počet zaměstnanců, výše aktiv celkem v netto hodnotě, ale i výše obratu.

Změněná metodika

V novele zákona došlo ke změně metodiky účtování změny zásob, aktivace zásob a k mnohým dalším změnám, proto je výše obratu za rok 2016 v podstatě neporovnatelná s předchozími roky.

Pro rok 2016 jsou nově definovány také výkazy pro soustavu jednoduchého účetnictví, ve které mohou účtovat některé neziskové organizace.