Výpočet zdravotního pojištění u OSVČ za rok 2016

05. 12. 2016 12:47

Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ je 13,5 %. Zdravotní pojištění za celý rok se vypočítává z vyměřovacího základu. Z vypočteného zdravotního pojištění se pak odečtou zaplacené zálohy v průběhu roku. Pokud je vyměřovací základ u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu, který pro rok 2016 činí 13 503 Kč. U OSVČ, kteří vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se zdravotní pojištění vždy vypočte ze skutečného vyměřovacího základu.

I za část roku je nutné podat přehled o příjmech a výdajích

Pokud OSVČ ukončila podnikání v průběhu roku 2016, musí také podat na svou zdravotní pojišťovnu přehled o příjmech a výdajích a musí zaplatit z výdělečné činnosti zdravotní pojištění. Pokud došlo ke změně zdravotní pojišťovny v průběhu roku, musí OSVČ podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 na obě zdravotní pojišťovny.

Zdroj: finance.cz