Základní pravidla uplatňování nákladů při podnikání z domova

07. 10. 2016 15:20

Pokud podnikáte z domova, je nutné správně rozlišit náklady, které vznikají v souvislosti s provozem domácnosti od těch, které souvisí s podnikatelskou činností. Tuto záležitost řeší každý rok řada živnostníků. Živnostníci často využívají přístupu, při kterém uplatní co možná nejvíce nákladů, bez ohledu na to, zda jde o náklady bezprostředně vznikající v souvislosti s podnikáním nebo ne. Druhý bývá naopak minimalistický. Ze strachu z možných postihů od finančního úřadu živnostníci neuplatňují náklady raději žádné, protože si jejich uplatněním nejsou jistí.

Je jasné, že neexistuje žádný univerzální způsob, jak náklady související s podnikáním rozlišovat a uplatňovat, ale je také zřejmé, že ani jeden z výše uvedených přístupů není správný.

Jak tedy na to?

Mezi nejúčinnější způsoby oddělování pracovních nákladů patří jejich kalkulace dle poměru podlahové plochy věnované prostoru sloužícímu k podnikání (tzv. provozovně).

Co je to „provozovna“ a co vše musí splňovat? Podle živnostenského zákona se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Nemůže jím být tedy jakýkoliv prostor, nýbrž pouze ten, který je svým charakterem po všech stránkách způsobilý pro výkon daného druhu podnikatelské činnosti v souladu s právními předpisy (zejména se stavebním zákonem). Zákon také stanovuje další náležitosti, které musí provozovna splňovat, jako např. povinnost trvalého a viditelného označení obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem nebo např. povinnost prokázat vlastnictví k prostorám. Provozovny určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být také trvale zvenčí a viditelně označeny jménem a příjmením osoby odpovědné za jejich provoz, jakož i jejich provozní (otevírací) dobou.

Jak přistoupit k uplatňování nákladů?

Při kalkulaci daňově uznatelných nákladů je nejprve potřeba definovat velikost prostorů souvisejících s podnikáním, tzn. jak velkou podlahovou plochu bytu či domu provozovna zabírá a jaký je poměr vzhledem k podlahové ploše objektu.

Tzn. bude-li např. advokátní kancelář zabírat 25 % celého objektu, bude nejspíše možné uplatnit náklady ve výši ¼ z celkových, daňově uznatelných nákladů. Půjde-li ale např. o autoservis v garážích rodinného domu, je zřejmé, že bude mít provozovna nejspíše mnohem větší energetickou náročnost a bude pravděpodobně možné uplatnit mnohem vyšší náklady na elektřinu, případně vodu a teplo. Při uplatňování nákladů je pak potřeba zjistit, v jakém poměru se náklady zvýšily v důsledku uplatňované činnosti a toto zohlednit. Často se v některých případech vyplatí spotřebu elektřiny v domácnosti a v živnosti zcela oddělit prostřednictvím dvou elektroměrů s oddělenými tarify.

Které náklady jsou daňově uznatelné?

Obecnou poučkou je, že daňově uplatnitelné jsou pouze takové náklady, které mají souvislost s podnikáním a představují tak skutečné výdaje na dosažení, udržení a zajištění zdanitelných příjmů. Bude se tedy zpravidla jednat např. o výdaje na pronájem prostoru, na elektřinu, vodu, plyn, telefon či internet.

Pamatujte ale, že povinnost prokázat veškeré tyto skutečnosti leží na podnikateli. Pro případ kontroly z finančního úřadu pak mějte vždy připraveno dobré odůvodnění přímé souvislosti s vaším podnikáním.

Zdroj: podnikatel.cz