Každé euro do reklamy se zhodnotí 7krát

17. 01. 2017 13:49

Podle studie společnosti Deloitte se každé euro vložené do reklamy zhodnotí v HDP sedmkrát. Studii si u Deloitte zadala Světová federace zadavatelů (World Federation of Advertisers – WFA) a řada dalších profesních sdružení. Studie ukazuje přínos reklamy ve třech hlavních oblastech.

Ekonomický přínos reklamy

Na základě ekonometrického modelu studie prokázala, že reklama generuje 4,6 % HDP Evropské unie. Studie uvádí, že reklama přispívá k ekonomickému růstu také podporou konkurence, poskytováním informací zákazníkům a pomáhá při informovaném výběru zboží a služeb.

Zaměstnanecký přínos reklamy

Celkově reklama podporuje 5,8 milionů pracovních míst, z toho 16 % pracovníků reklamu přímo tvoří. Je však nutné vzít v úvahu, že studie nepočítá s pracovníky na straně zadavatelů. Odhad spíše konzervativní.

Společenský přínos reklamy

Z reklamy žijí také média a zábavní průmysl. Díky výnosům z reklamy je v jistých případech umožněn přístup k médiím bezplatně, v jiných se náklady na sledování obsahu snižují. Z reklamních příjmů jsou také financovány některé kulturní a sportovní události.

Zdroj: mediaguru.cz