Nové povinnosti v souvislosti s ochranou dat se blíží

25. 01. 2017 13:39

25. května 2018 vstoupí v platnost největší soubor pravidel na ochranu dat na světě. Jedná se o Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation (GDPR). To nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě Směrnice 95/46/ES a český zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Evropský parlament toto nařízení schválil už na jaře 2016 a právě probíhající dva roky mají zpracovatelé osobních údajů na to, aby se připravili.

Koho se to týká?

GDPR se týká všech, kteří zpracovávají osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, či dodavatelů bez ohledu na to, zda se jedná o firmu, nebo jednotlivce.

Některé povinnosti se zjednoduší, jiné přibydou

Od účinnosti GDPR už nebude nutné oznamovat zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na druhou stranu, správci budou povinni vést evidenci činností týkajících se zpracování osobních údajů na svou vlastní odpovědnost. Evidence má obsahovat zejména informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů, přenosech osobních údajů třetím stranám a přijatých bezpečnostních opatřeních za účelem ochrany osobních údajů.

Pokuta za nesplnění povinností se může vyšplhat až na 20 milionů eur.

Česká právní úprava zatím nedořešena

Nařízení Evropského parlamentu ponechává více než 50 dílčích otázek k úpravě samotným členským státům. Postup České republiky však v tuto chvíli není zcela jasný.

Nelze se vyjádřit dříve, než ministerstvo vnitra jakožto gestor adaptace právního řádu ČR na GDPR předloží novelizaci zákona o ochraně osobních údajů a připraví ve spolupráci s ministerstvy novely dalších dotčených předpisů, uvedl David Pavlát, mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Legislativní proces musí být zahájen na jednotlivých ministerstvech a obávám se, že v některých případech ještě nezačal, přestože času máme již zoufale málo, varuje Eva Škorničková, která je členkou pracovní skupiny pro aplikaci GDPR při Úřadu vlády.

Zdroj: podnikatel.cz