S CzechInvestem na TechCrunch Disrupt v New Yorku či San Franciscu

17. 01. 2017 12:51

Logo projektu CzechDemo

CzechInvest vyhlásil nabídku zvýhodněných služeb pro účast na akcích realizovaných v rámci projektu CzechDemo. Snaží se tak podpořit mezinárodní konkurenceschopnost startupů, zvýšit jejich medializaci a možnosti ucházet se o kapitálový vstup investorů.

Součástí nabídky jsou poplatky za účast na akci ve výši vstupného a nákladů na výstavní stánek, uhrazení překladů a tisk propagačních materiálů na akci, případně cestovné.

Kdo, kdy a kam se může přihlásit?

Přihlásit se mohou české MSP s inovativním produktem, jejichž stáří je do 5 let s maximálně 50 zaměstnanci.

Přihlášky na TechCrunch Disrupt New York 2017 je možné podat v termínu 16. února – 23. února 2017 a přihlášky na TechCrunch Disrupt San Francisco 2017 se přijímají od 16. února až do 2. března 2017.

Kompletní informace o projektu CzechDemo i podmínky účasti v něm naleznete na stránkách www.czechinvest.org/projekt-czechdemo.