Sociální média jsou v Čechách významným zdrojem informací

13. 04. 2016 20:01

Pro většinu (89 %) uživatelů v České republice jsou sociální sítě důležité zejména pro kontakt s přáteli. Na druhém místě je pak jejich využití jako zdroje informací (80 %), za kterým těsně následuje zábava (79 %). Tyto závěry vyplývají z průzkumu AMI Digital Index, který v 1. čtvrtletí letošního roku realizovala společnost AMI Digital spolu s výzkumnou agenturou STEM/MARK.

 

„Výsledky našeho průzkumu potvrzují dlouhodobě viditelný trend prolínání zpravodajského obsahu a sociálních sítí,“ uvedl ředitel AMI Digital Vladan Crha. „Stále větší část, zejména mladší, populace se ke zprávám o okolním dění dostává prostřednictvím sociálních médií jako je Facebook nebo Twitter, nikoliv přímo přes tradiční média.“

 

Pro kontakt s přáteli považují sociální sítě za významné více ženy (92 %) než muži (86 %), přičemž jejich význam v této kategorii klesá s věkem a také se vzděláním.

 

Jako zdroj informací jsou sociální sítě důležitější pro ženy (celkem 84 %) než pro muže (77 %). Nejvýznamnější jsou opět pro mladší část populace. Pro respondenty bez maturitního vzdělání jsou velmi důležitým zdrojem informací ve 42 % a spíše důležitým u 38 %, u lidí s maturitou je poměr 40 a 41 %. Vysokoškoláci naopak považují sociální sítě za doplňkový zdroj informací – velmi důležité jsou jen pro 25 %, spíše důležité pro 55 %.

Průzkum AMI Digital Index byl realizován agenturou STEM/MARK na počátku února 2016 na vzorku 510 respondentů z internetové populace v České republice ve věku 15-60 let.