ČT natočila dokument o generaci „sametových dětí“

30. 01. 2017 9:30

Martin Buchtík, Generation What?, zdroj: Česká televize

Jaká je generace, která se během pár let stane hybnou silou společnosti, generace „sametových dětí“, nebo také generace ypsilon? Tomuto tématu se věnuje Česká televize, která ve spolupráci s Českým rozhlasem natočila dokument Generace What?

http://www.generation-what.cz/

„Cílem filmu Generace What? je nechat příslušníky generace ypsilon hovořit o sobě, o své rodině, přátelích, společnosti, budoucnosti, hrozbách a touhách, a zároveň ukázat určitou reflexi života svých vrstevníků,“ říká k dokumentu jeho autorka Ivana Pauerová a dodává: „Existují obecné pověry, jako například, že je to generace, jejímiž základními znaky jsou, mezi jinými, příklon k individualitě a sobě samotnému, k technologiím a internetu, stále více globálně propojenému světu, změnám a flexibilitě ve většině oblastí osobního života. Náš film mnohé tyto předsudky bourá.“

Češi vidí budoucnost pozitivněji než vrstevníci z Evropy

Odborným garantem a partnerem projektu se stal Sociologický ústav Akademie věd ČR. „Na začátku jsem se domníval, že klíčovou roli budou hrát tři aspekty specifické pro tuto generaci: technologie, vzdělání získané v demokratické společnosti a možnost cestovat spojená s jazykovou vybaveností. Ukázalo se ale, že vliv dvou posledně zmíněných jevů je jen omezený a platí pouze pro určitou část populace,“ říká k výsledkům ankety sociolog Martin Buchtík a dodává: „V názorech na veřejné dění se mladí lidé v tom nejhrubším pohledu až tak neliší od dalších generací. Na rozdíl od většiny západních zemí zapojených do projektu, ve srovnání s životy svých rodičů, vidí mladé Češky a mladí Češi svou budoucnost pozitivněji a nesdílí skepsi svých vrstevníků z Francie, Itálie, Španělska nebo Belgie.“

Dokument otevře i další témata: otázky demokracie a společenské participace mladých, jejich důvěru v instituce a postoje k politice a médiím, názory na Evropu a Evropskou unii, vliv technologií na jejich životy, důležitost a vliv mezilidských vztahů, druhy a povaha jejich postojů k práci.

Generation What?

režie: Ivana Pauerová // dramaturg: Filip Novák // kamera: Zdeněk Krátký, Yvona Tesslerová // vedoucí produkce: Jan Makalouš // produkce: Kateřina Myslíková // kreativní producentka: Alena Müllerová

Zdroj: Česká televize