Jak vidí Češi reklamu?

09. 03. 2016 20:26

Prezidentka ČMS Jitka Vysekalová a Miroslav Fous, odborník z agentury ppm factum dnes představili v Klubu Lávka v Praze výsledky výzkumu Češi a reklama 2016. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s., a v kterém pokračuje v posledních letech agentura Factum Invenio a ppm factum.

Poslední šetření proběhlo v lednu 2016, dotázáno bylo 1000 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Výzkum odpovídá např. na otázku, zda máme „reklamy už dost“ a kde nejvíce vadí, zda pomáhá reklama při nákupním rozhodování, zda se reklamou řídíme a jaká reklama na místě prodeje nejvíce láká. Zaměřuje se také na dětskou reklamu a zjišťuje, zda vadí v rámci dětských pořadů a také zda lidem vadí přerušování pořadů v TV reklamními spoty. V neposlední řadě se řeší také segmentace zákazníků dle jejich postojů k reklamě.

Vybrané závěry

  • Více než 80 % populace vadí přerušování pořadů v TV reklamou, vysoké procento lidí má také negativní náhled na umisťování reklamních letáků do schránek. Naopak reklama v místě prodeje není vnímána tak negativně a některé formy podpory prodeje, např. ochutnávky jsou vnímány pozitivně.
  • Reklamy na internetu má už „více než dost“ přes polovinu populace. Vůbec poprvé byl položen dotaz na přesycení reklamou na sociálních sítích. 36 % respondentů uvedlo, že je reklamou na sociálních sítích přesyceno.
  • 44 % populace uvádí, že reklama pomáhá při nákupních rozhodnutích.
  • Vyšší nákup na základě reklamy přiznávají ženy, častí uživatelé internetu a obyvatelé měst o velikosti 20-100 tis. obyvatel.
  • Lidem vadí, že reklama manipuluje s lidmi a podporuje zbytečný konzum, ale na druhé straně ji vnímají jako součást moderního života a uznávají její nezbytnost pro tržní ekonomiku a existenci médií.
  • K využívání sexuálních a erotických motivů v reklamě je česká veřejnost velmi tolerantní. Zákaz takové reklamy by uvítalo jen 8 % dotázaných.
  • Ve srovnání s minulým výzkumem v roce 2014 došlo k polarizaci pozitivních i negativních postojů k reklamě a ubylo těch, kteří „reklamu neřeší“.

Zdroj: výzkum Češi a reklama