Ochrana přírody – hlavní téma nové kampaně IKEA

06. 04. 2016 20:15

www.setrnejsi-domov.cz

Nová kampaň „Get Green“, kterou IKEA spustila v minulém týdnu, si dala za cíl pomoci lidem chovat se šetrněji ke svému okolí i životnímu prostředí.

Projekt Šetrnější domov

Stěžejní aktivitou kampaně je projekt Šetrnější domov, do kterého se zapojilo 20 českých i slovenských domácností. IKEA dala prostor zákazníkům, aby něco změnili a inspirovali vlastním příběhem stovky dalších domácností. Do projektu byli vybráni členové IKEA FAMILY, kteří doma něčím plýtvali a měli chuť to změnit.

IKEA je vybavila potřebnými výrobky a výsledky jejich snažení a osobní zkušenosti jsou shrnuty v profilech na webu Šetrnější domov, který byl vytvořen speciálně pro tento projekt. S několika domácnostmi byla natočena také krátká videa, ve kterých rodiny ukazují, s čím se potýkaly a co jim projekt přinesl.

Zdroj: IKEA