Město Blatná hledá nové logo

01. 04. 2016 7:15

Město Blatná zveřejnilo na svých webových stránkách soutěž o návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Primárně jde o návrh značky a logotypu, které se stanou vizuálními symboly města a zastřeší komunikaci veškerých aktivit.

Stávající symboly města – vlajka a znak

Stávající znak města Blatná

Stávající znak města Blatná

Stávající vlajka města Blatná

Stávající vlajka města Blatná

Hodnocení soutěže

Uzávěrka soutěže je 30. 5. 2016. Soutěž je vyhlášena jako jednokolová a hodnocení provede porota, která 10. 6. 2016 vybere tři návrhy. Ty předloží Radě města Blatná, která by měla 22. 6. 2016 rozhodnout o vítězi.

Vítězi soutěže bude vyplacena odměna ve výši 30 000 Kč. Za Manuál jednotného vizuálního stylu města Blatná bude určena smluvní cena do maximální výše 20 000 Kč.

Zdroj: www.mesto-blatna.cz