Přerov chystá nový vizuální styl

29. 04. 2016 10:42

Město Přerov vybírá nové logo a vizuální styl

Město Přerov vybírá nové logo a vizuální styl

Přerov bude mít od května nový jednotný vizuální styl, jehož základem bude nové logo. 5. května vybere rada města vítěze z pěti návrhů, které se dostaly do nejužšího výběru. Veřejnost může vyjádřit své názory a preference v hlasování na webu města až do 1. května.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 197 návrhů, ze kterých vybrala porota 21 do užšího výběru, který prošel bodovým hodnocení. Pět nejúspěšnějších návrhů a jejich autoři nyní čekají na finální výsledek. Vítěz obdrží 100 tisíc Kč. Oceněno bude i druhé a třetí místo.

“Soutěž byla v prvním kole anonymní a je zajímavé, že do druhého kola postoupily pouze návrhy grafiček,“ uvedl radní města Jan Horký.

Návrh číslo 1 – Lenka Kubíčková

Logotyp je vytvořen nápisem Přerov a třemi jednoduchými grafickými symboly, které symbolizují zjednodušeně věže nebo také rohy býka, který je součástí erbu města. Jsou to také vlny Bečvy, která protíná a zároveň spojuje město Přerov svou energií a přináší do něj aktivitu i nové impulsy.

Návrh číslo 2 – Mariana Tutschová

Logotyp vychází z pozice města a jeho rozložení, což je jediný neměnitelný pevný bod, od kterého by se měla značka odvíjet. Autorka říká, že architektura může být zbourána, tvar města a jeho dominanty se mohou měnit, ale základní rozložení města kolem řeky je neměnné. Logo je stejně jako město rozděleno na dva segmenty. Horní a dolní část loga je rozdělena na dvě části stejnou křivkou, jako je město na mapě rozděleno řekou.

Návrh číslo 3 – Markéta Steinert, Kristýna Greplová

Návrh je založen na hře, která dává městu Přerov moderní symboliku. Jedná se o typografickou značku, kde díky otočení levého dolního rohu vznikne háček nad písmenem R. Logotyp neslouží pouze jako samotné logo, ale také jako soběstačný vizuální prvek, díky kterému každý snadno identifikuje město Přerov.

Návrh číslo 4 – Markéta Steinert, Kristýna Greplová

Návrh představuje redesign erbu města. Navazuje na tradici – se snahou o zachování genia loci – které přenáší do kontextu moderního světa.

prerov-logo-soutez-04

Návrh číslo 5 – Veronika Kořínková

Návrh pracuje se symbolem zubra, který je v Přerově chápán jako tradiční symbol města. Zubr je v tomto případě znázorněn prostřednictvím písmene „ř“, kde je háček nahrazen závorkou, která jasně připomíná zubří rohy.

Zdroj: www.prerov.eu