Slovácké divadlo vypisuje tendr na nové logo

10. 03. 2016 11:49

Stávající logo divadla, autor: Michal Malina

Slovácké divadlo Uherské Hradiště vyhlašuje veřejnou jednokolovou anonymní soutěž na vytvoření loga, logotypu a značky. Soutěžící mohou dodat své návrhy do 10. dubna 2016 do 12 hodin.

Předmětem soutěže je vytvoření návrhu loga, logotypu a značky Slováckého divadla. Logo, logotyp a značka by mělo být jednoduché, originální, srozumitelné, nezaměnitelné, komunikativní a nadčasové. Logo, logotyp a značka by měly mít podobu vhodnou k jednotné prezentaci Slováckého divadla na tiskových materiálech, reklamních a upomínkových předmětech, vizitkách, webových prezentacích apod.

Hodnotící komise byla jmenována ve složení:

• MgA. Michal Zetel, Ph.D., ředitel a umělecký šéf
• MgA. Jitka Honsová, manažerka, zástupkyně ředitele
• Mgr. Iva Šulajová, šéfdramaturgyně
• Mgr. Eva Jiřikovská, výtvarnice
• Josef Kubáník, vedoucí marketingového oddělení

Odměna pro autora, jehož návrh bude vybrán k realizaci činí 60 000 Kč. Autor druhého a třetího nejúspěšnějšího návrhu obdrží 20 000 Kč vč. DPH.

Více informací a podrobné podmínky naleznete na internetových stránkách divadla.

Zdroj: slovackedivadlo.cz