Víte co je VALMEZ?

09. 12. 2016 11:07

Nové logo města Valašské Meziříčí, Autor: Studio Najbrt

Rozhoupaná písmena zkratky VALMEZ se opírají o heraldický štít. To je základem konceptu, nové grafické identity Valašského Meziříčí. Autorem konceptu je Studio Najbrt„Spojení těchto dvou poloh je potřebné a nenásilné, podobně jako historické propojení dvou částí města, spojení generací či soutok dvou řek,“ uvedl grafik Aleš Najbrt.

V jednoduchosti je síla

Základní barvy konceptu (červená, modrá, zelená, žlutá) vycházejí z erbu města a lidových krojů. Značka je podle autorů lehce zapamatovatelná, reprodukovatelná a překreslitelná i laikem.

 

Místostarostka města Yvona Wojaczková k tomu uvádí: „Podařilo se vymyslet pojetí, které může městu pomoci v dalším rozvoji. V jednoduchosti je síla,“ a dodává: „Jsem přesvědčena, že Valmez užitím nového loga udělá velký krok dopředu k funkční a moderní komunikaci, která odpovídá 21. století. Nová značka dává prostor pro prezentaci aktivit města v celé jejich šíři.“ Za nové logo město zaplatilo 300 tisíc korun bez DPH a začne ho používat po Vánocích.

.