Index sítě We_Can: růst reklamy proti HDP v Česku zvolnil

31. 01. 2017 12:46

Česko patří mezi 14 zeměmi východní Evropy do první pětky, pokud jde o podíl reklamy na tvorbě HDP. Růst tohoto podílu se ale meziročně zpomalil a Česko kleslo ze třetí na pátou pozici. Podle indexu sítě We_Can došlo k poklesu i přesto, že se tento podíl v Česku meziročně zvýšil, v některých zemích však rostl více.

Index porovnává investice do reklamy na počet obyvatel s nominální hodnotou HDP země. Ukazuje tak, jak je reklamní trh vyvinutý v porovnání s ekonomikou země jako takovou a jakou roli v rámci ekonomiky dané země reklama hraje.

V roce 2015 HDP i reklamní investice ve střední a východní Evropě rostly, přičemž růst investic do reklamy byl ve většině zemí rychlejší než růst HDP. V roce 2016 však v Maďarsku, v Česku, v Lotyšsku a v Rumunsku v růst reklamních výdajů proti HDP zpomalil.

Podle studie Asociace komunikačních agentur, zveřejněné minulý týden, představovaly investice do reklamního prostoru v roce 2016 v ceníkových cenách zhruba 80,3 miliardy Kč, což představovalo 13% nárůst oproti předchozímu roku.

Zdroj: Mediář