Microsoft: Malé a střední firmy, které umí pracovat s daty, porostou

01. 04. 2016 8:41

Malé a střední podniky, které umí těžit ze svých “velkých” dat, očekávají během příštích 12 měsíců růst – na rozdíl od těch, které data systematicky nepoužívají. Ukázal to nový ročník studie Náskok díky technologiím mezi malými a středními podniky (MSP), kterou si každoročně nechává zpracovat Microsoft.

Průzkum mezi 6 200 zaměstnanci z celkem 20 evropských zemí ukazuje, že 45 % podniků využívajících aktivně svá data, očekává finanční růst. Mezi těmi, kdo s daty nepracují, je optimistických jen 20 %. Tento trend se začíná projevovat i v Česku – 43 % „datově zdatných“ podniků očekává růst oproti třetině MSP, které s daty nepracují.

„Podniky, které umí vytěžit hodnotu ze svých dat, budou v Evropě i v Česku hlavním hnacím motorem ekonomického růstu,“ uvedl k tomu Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy ve společnosti Microsoft v České republice. „Častěji vstupují na nové trhy, mají produktivnější týmy a dokážou navázat pevnější vztah se svými zákazníky“.

Tři hlavní oblasti, kde firmy umí vytěžit příležitosti

Průzkum zjistil tři hlavní oblasti, kde rostoucí firmy umí ze svých dat vytěžit skutečnou příležitost.

  1. Využívají data pro vyhledávání a udržení zákazníků
  2. Využívají data pro budování silného obchodního týmu
  3. Data pomáhají inovovat a odlišit se

O průzkumu IPSOS Mori

Průzkum probíhal na začátku roku prostřednictvím interview s 6200 pracovníky a 482 zaměstnanci v rozhodovacích pozicích. Účastnily se ho firmy o velikosti do 250 zaměstnanců z celkem 20 evropských zemí, včetně Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Velké Británie a Ukrajiny.

Zdroj: Microsoft