Křížové vlastnictví médií je rizikem pro pluralitu médií v ČR

06. 04. 2016 19:25

 

Dle výzkumné zprávy Media Pluralism Monitor 2015, je největším mírem rizika pro mediální pluralitu koncentrace křížového vlastnictví médií. Výzkum mapuje rizika pro mediální pluralitu v 19 členských zemích EU včetně České republiky.

Střední stupeň rizika vykazuje ČR v otázce tržní plurality médií (transparentnost a koncentrace mediálního vlastnictví) a v otázce politické nezávislosti. Problematickými oblastmi jsou zejména státní reklama v médiích a politizace kontroly zpravodajských médií.

Z výzkumu Centra pro mediální pluralitu a mediální svobodu (CMPF) při European University Institute ve Florencii dále vyplývá, že v oblasti základní ochrany plurality, týkající se např. ochrany svobody projevu či nezávislosti regulačních orgánů, je míra rizika nízká.

Zdroj: Media Pluralism Monitor 2015