Nová forma distribuce novin v ČR

25. 04. 2016 7:15

Autor: VLP

Redesignovaný Pražský deník od vydavatelství VLP si mohou zájemci pořídit zcela novým způsobem. Od dnešního dne probíhá distribuce Pražského deníku mj. prostřednictvím 1000 speciálních plastových pytlů, rozmístěných po celé Praze. Pytle jsou umístěny např. na sloupech tramvajového vedení, na lavičkách nebo na telefonních budkách. Stačí vhodit do kasičky 10 Kč a odebrat si svůj výtisk.

 

Distribuční pytle jsou běžné např. v Rakousku či Švýcarsku, ale v České republice se s nimi setkáváme poprvé.