Rok 2016 byl pro ČT divácky nejúspěšnější od roku 2009

06. 01. 2017 12:45

Programová nabídka České televize loni oslovila nejvíce diváků za posledních osm let. Z hlediska sledovanosti se ČT (s průměrným podílem na publiku 30,96 %) stala nejúspěšnějším vysílatelem na tuzemském televizním trhu v roce 2016.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák k tomu řekl: „Výsledky loňského roku nás tedy těší. Naplno se v nich projevilo, že se vyplácí dlouhodobá strategie České televize, která upřednostňuje původní domácí tvorbu, vysoký podíl premiér, důraz na kvalitní náměty, aktuálnost i moderní zpracování. Do nového roku proto nevstupujeme s cílem bořit rekordy ve sledovanosti, ale neuhnout z ambice nadále posilovat oblast tuzemské audiovize.“

Podíl České televize vzrostl také v době hlavního vysílacího času, prime-time, kdy dosáhl nejvyšších hodnot za posledních devět let (stoupl meziročně z 29,21 % na 30, 48 %).

Úspěch i pro jednotlivé kanály ČT

ČT sport byl vloni s celodenním podílem na sledovanosti 4,46 % nejúspěšnějším od svého vzniku. Déčko také sledovalo stále více diváků. Ve skupině dětí od 4 do 9 let dosáhl dokonce podílu 32,92 %. Podíl v rámci celého dne pak ze 17,69 % v prvním roce vysílání na 27,48 % ve skupině 4-12 let v loňském roce. Úspěšným byl rok 2016 i pro zpravodajství České televize. Události se staly jedinou ze tří hlavních českých zpravodajských relací, která dosáhla meziročního nárůstu sledovanosti. V průměru se na Události denně dívalo 830 tisíc diváků.

Zdroj: ČT