Česká televize a Český rozhlas spouští projekt Generation What?

11. 04. 2016 20:37

Generation What? je multimediální projekt, který má ambici zmapovat, co zajímá současnou generaci lidí mezi osmnácti a čtyřiatřiceti lety, jaký je její postoj k médiím, kariéře, náboženství, politice a dalším socio-kulturním fenoménům současnosti. Jedním z výstupů projektu bude celovečerní dokumentární portrét generace ypsilon. Partnerem a odborným garantem Generation What? je Sociologický ústav Akademie věd ČR.

Mezinárodní přesah

Kromě České republiky se do projektu Evropské vysílací unie (EBU) Generation What? zapojila média veřejné služby ve Francii, Německu, Rakousku, Belgii, Španělsku, Itálii, Irsku, Lucembursku, Nizozemsku, Walesu a Řecku. Závěry projektu tak nebudou jen portrétem české generace ypsilon, ale umožní i její srovnání v evropském kontextu.

Generace ypsilon

„Za nedlouho se z této generace budou rekrutovat ti, kteří budou určovat směřování naší země a tvořit většinu pracovní síly. Mnoho o nich nevíme. Cílem projektu Generation What? je tuto situaci změnit, umožnit vytvoření autoportrétu, nechat její příslušníky hovořit o sobě, rodině, přátelích, společnosti, budoucnosti, hrozbách a touhách,“ říká Alena Müllerová, jejíž tvůrčí producentská skupina projekt zaštiťuje, a dodává:  „Ze statistik vyplývá, že tato generace stráví před obrazovkou počítače, tabletu, nebo chytrého telefonu přes tři tisíce hodin ročně. V podstatě všichni používají internet a devadesát procent z nich je na sociálních sítích. Z těchto důvodů je těžištěm celého projektu interaktivní webový dotazník.“

Na webu generation-what.cz je umístěn anonymní dotazník o 148 otázkách týkajících se názorů na politiku, korupci, vztahu k vlasti, náboženství, rodině, intimitě, volnému času, přátelům apod. Návštěvník zde také nalezne analýzy již existujících dat či komentáře odborníků.

Nositelem projetku v ČRo bude Radio Wave

„V Českém rozhlase bude přirozeným nositelem projektu naše stanice pro mladé posluchače Radio Wave,“ uvádí Edita Kudláčová, šéfproducentka Kreativního HUBu Českého rozhlasu, a pokračuje: „S Generation What budeme chtít seznámit širokou veřejnost 16. dubna při velké party s koncertním programem, která se uskuteční v Balbínově ulici na pražských Vinohradech. Při této příležitosti také bude otevřeno nové prosklené studio Radia Wave.

Zdroj: Česká televize