Uzávěrka soutěže Zlatý středník již 15. února

06. 02. 2017 11:31

Logo PR Klubu, organizátora soutěže Zlatý středník

Zlatý středník je nejstarší česká profesní soutěž hodnotící firemní interní a externí média. Přihlášky do 15. ročníku přijímá PR Klub, který je tradičním vyhlašovatelem soutěže, do 15. února 2017. Vítěze jednotlivých kategorií pak vybírá nezávislá porota složená z předních odborníků z oboru komunikace, marketingu a PR.

Změny v kategoriích

Soutěžní kategorie prošly v aktuálním ročníku změnami. „Použití videí jako nástroje interní či externí komunikace je v dnešní době trend. Firmy natáčejí náborová i instruktážní videa nejen pro zaměstnance, ale i klienty. Proto se zařazení kategorie Nejlepší videoprezentace zdálo být logickou volbou,“ uvedl Petr Langer, předseda vyhlašujícího PR Klubu k upravenému složení patnácti soutěžních kategorií. Vlastní kategorie se dočkají také sociální sítě, které oproti loňsku bude hodnotit porota samostatně.

 

Přihlášky a podrobné informace získají účastníci na webu soutěže, který oproti minulým ročníkům doznal také grafických změn.

Logo soutěže

Zdroj: zlatystrednik.cz