Podnikatelé zůstávají optimističtí, ukazuje aktuální index očekávání

21. 10. 2016 10:26

Vývoj indexu očekávání podnikatelů, zdroj: ČSOB

ČSOB měří pravidelně Index očekávání firem, kterým zjišťuje náladu malých a středních podnikatelů v České republice. Index vykázal ve třetím čtvrtletí zatím svůj druhý nejlepší výsledek, a to i přes to, že v porovnání s minulým rekordním čtvrtletím poklesl o 3,5 bodu na 27,9 bodu. Index však nadále zobrazuje převažující optimismus v podnikatelském sektoru.

„Index nálady našich podnikatelů a živnostníků se sice lehce zhoršil, ale rozhodně není důvod ke znepokojení. Výsledky průzkumu citlivě reflektují probíhající přirozené a v podstatě žádoucí zpomalování růstu. Pokud byl zaznamenán určitý útlum v očekáváních, tak spíše kvůli nedostatku pracovních sil a tlaku na růst mezd, případně v souvislosti s náklady a administrativou kolem elektronické evidence tržeb,“ uvedl k průzkumu Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB.

Index vývoje poptávky

Nejvýrazněji se snížil podíl podnikatelů, kteří čekají nárůst poptávky. I tak podíl pozitivních očekávání převyšuje pesimisty o 35 %.

Index vývoje investic

45 % malých a středních podnikatelů předpokládá vyšší investice než v loňském roce. Naopak snížení objemu investic předpokládá 30 % živnostníků a firem.

Index rozšíření podnikání

Podíl podnikatelů, kteří se chystají své aktivity rozšířit, činil 23 %, což bylo v porovnání s předešlým čtvrtletím o jeden procentní bod méně.

Metodika průzkumu

Průzkum Index očekávání firem probíhá mezi 500 středními a malými společnostmi napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem, může nabývat hodnot od −100 do +100 bodů. Celkový index je pak průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a plánované úrovně podnikání.

Index očekávání firem zjišťuje také spokojenost podnikatelů a živnostníků s celkovou ekonomickou situací v ČR. Se současnou ekonomickou situací je spokojeno 63 % oslovených a rozhodně spokojených bylo 7 % z těchto podnikatelů. V porovnání s minulým čtvrtletím došlo ke zlepšení.

Zdroj: ČSOB