Agentura AMI Communications opět ovládla soutěž Česká cena za PR

16. 06. 2016 8:19

Největší česká PR agentura AMI Communications získala za přihlášené projekty v oborové soutěži Česká cena za PR (ČCPR) sedm prvních, jedno druhé a dvě třetí místa.

Výraznějších úspěchů dosáhla také agentura Ogilvy PR a agentury ze skupiny Konektor – PR.Konektor a Konektor Social. Ogilvy PR obsadila jedno první, dvě druhá a jedno třetí místo a Konektor tři druhá a dvě třetí umístění.

Absolutním vítězem se stal CSR projekt EPP Pomáhej pohybem – sportuji pro sebe i pro ostatní vytvořený Skupinou ČEZ a Nadací ČEZ. ČEZ v něm řešil, jak dát vědět o svých CSR aktivitách a jak do nich zapojit veřejnost. Uživatelé jeho mobilní aplikace sportováním sbírají body pro veřejně prospěšné projekty, kterým následně Nadace ČEZ přispívá finančně.

www.pomahejpohybem.cz

www.pomahejpohybem.cz

ČCPR je profesní soutěž otevřená všem v Česku působícím subjektům, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, tedy PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům.

Od roku 2006 ji vyhlašuje Asociace Public Relations Agentur (APRA). Oceňovány jsou PR projekty či jejich části, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele. Zdroj: www.cenapr.cz

Seznam všech oceněných je uveřejněn na www.cenapr.cz.