ERB bank padla.

11. 10. 2016 13:14

ČNB dnes oznámila Garančnímu systému finančního trhu, že ERB bank není schopná dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám. Garanční systém předpokládá výplatu cca ve výši 3,6 mld. Kč. Peníze bude klientům vyplácet Česká spořitelna, nebo Moneta Money Bank, se kterými má Garanční systém finančního trhu uzavřenu Rámcovou smlouvu na zajištění výplaty náhrad vkladů.